BOGAERTSTADION - ZONE VOOR SPORTPARK - AFSLUITING KANDIDATENLIJST - START VERKOOPPROCEDURE
De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van een perceel gelegen in Vlamingveld.

Het betreft een hoekperceel met een oppervlakte van ca 12.800m² dat gelegen is tussen het recreatiedomein Klein Strand en de voetbalvelden van KSV Jabbeke. Het perceel is gelegen in een zone voor sportpark binnen het RUP Bogaertstadion. Deze zone park is bestemd voor dagrecreatie- en sportvoorzieningen.

Door de gemeenteraad werd de verkoopprijs bepaald op 70,00 EUR per m².

Kandidaten die in het verleden reeds hun kandidatuur hebben gesteld blijven weerhouden. Nieuwe kandidaten kunnen zich nog inschrijven via schriftelijk verzoek t.a.v. het college van burgmeester en schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke en dit tot vrijdag 12 januari 2018 voor 11 uur.(laatst gewijzigd:11-12-2017)
Nieuws /