GEDEELTE LEGEWEG WORDT AFGESLOTEN VOOR VERKEER
Naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van de realisatie van de verkaveling Varsenare-Noord werd een gedeelte van de Legeweg sinds november afgesloten voor doorgaand verkeer. De aangelanden die ontsluiting hebben langs de Legeweg zullen altijd één richting uitkunnen om hun woning te bereiken.

In de loop van 2018 zal eveneens het kruispunt met de Popstaelstraat en een deel van die straat richting centrum tijdelijk worden afgesloten voor het aanbrengen van asverschuivingen en een nieuwe toplaag asfalt.

De verkaveling zelf wordt gefaseerd aangelegd evenwijdig met de Legeweg en zo opschuivend naar het centrum toe.

Bij dit alles wordt door de aannemer getracht de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Voor vragen of meldingen kunt u zich steeds richten tot de werfleider, dhr. Frank Vanoverschelde (Devagro) op het nummer 0475/55.66.90.(laatst gewijzigd:11-12-2017)
Nieuws /