GEMEENTELIJKE AMBACHTELIJKE VERKAVELING STATIONSSTRAAT - AFSLUITING KANIDATENTLIJST - START VERKOOPPROCEDURE
De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van enkele percelen in de ambachtelijke verkaveling Stationsstraat.

Het betreft vier percelen met een totale oppervlakte van ca 20.000m² die gelegen zijn langs de Parkweg.

De percelen zijn gelegen binnen het RUP Bedrijventerrein Stationsstraat.

  • A. Twee percelen zijn gelegen in een zone 'specifieke bedrijven- en dienstenzone'. Deze zone is bestemd voor bedrijvigheid in functie van niet-hinderlijke lokale ambachtelijke bedrijven, bedrijfsdoeleinden in functie van diensten, private en/of publieke gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen van openbaar nut niet hinderlijk voor de omgeving en gerelateerd aan een functie bedrijvigheid, bedrijfsondersteunende en collectieve functies.
  • B. Twee percelen zijn gelegen in een “lokale bedrijvenzone”. Dit gebied is bestemd voor bedrijvigheid in functie van niet-hinderlijke lokale ambachtelijke bedrijven.

Door de gemeenteraad werd de verkoopprijs bepaald op 110,00 EUR per m².

Kandidaten die in het verleden reeds hun kandidatuur hebben gesteld blijven weerhouden. Nieuwe kandidaten kunnen zich nog inschrijven via schriftelijk verzoek t.a.v. het college van burgmeester en schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke en dit tot vrijdag 12 januari 2018 voor 11 uur.

(laatst gewijzigd:11-12-2017)
Nieuws /