INBREIDINGSGEBIED JABBEKE - VERKOOP EN TOELICHTING
Jabbeke heeft vele jaren terug het moedige initiatief genomen om de oude sporthal, de lokalen voor de jeugd- en de judovereniging en de bibliotheek in het centrum te verlaten ten voordele van het Vrijetijdscentrum Jabbeke.

Van in het begin werd ervoor gekozen om de vrije ruimte in het centrum dan te gaan invullen met huisvesting waardoor er ook een bepaald terugverdieneffect was op de kosten van het nieuwe Vrijetijdscentrum.

Het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan en het verwerven van een aantal eigendommen in de rand die het project mogelijk moeten maken, namen nog enkele jaren in beslag. Begin 2017 konden uiteindelijk de toegangsweg (de Pieter Derudderstraat) aangelegd worden en alle gebouwen afgebroken worden, zodat niets nog de verkoop in de weg stond.

Er werd gekozen voor een soort openbare verkoop via een bieding onder gesloten omslag bij de notaris. Bij de eerste bieding waren er 17 schriftelijke biedingen, waarvan er 7 een bod inhielden van meer dan 3 miljoen euro. De hoogste 6 biedingen werden toegelaten tot een hoger bod op 17 november.

De in oktober bekomen instelprijs was 3.525.000 euro. Bij de zogenaamde ‘best and final offer’ op 24 november bij het kantoor Vadenot in Jabbeke werd een prijs bekomen van 4.227.800 euro met samenvoeging voor de loten 1 (1307m²) en 2 (3161m²). De hoogste bieding werd uitgebracht door de Avabeke bvba met maatschappelijke zetel, President Kennedylaan 100 bus b te 8500 Kortrijk.

De koper heeft het recht om de bouwmogelijkheid te benutten die het ruimtelijk uitvoeringsplan toestaat (50% 3 bouwlagen en een bewoonbaar dak en 50% 2 bouwlagen een bewoonbaar dak) en aldus worden vermoedelijk een 60 tal woongelegenheden met ondergrondse garages gerealiseerd.

Bij het in overweging nemen van de door de gemeente bekomen prijs, moet er rekening gehouden worden met de gedragen kosten van het project. Zo werden er enkele percelen bijgekocht en moest een woning aangekocht en afgebroken worden voor de toegangsweg.

Er is een engagement genomen om de site verder uit te rusten met de aanleg van een park en vijver en het realiseren van een doorsteek naast het postgebouw. Daarbij moet ook overgegaan worden tot de wegname van de parking aan de vroegere sporthal en de realisatie van een vervangend parkeeraanbod aan de school en aan het postkantoor. Het geheel van die projectkosten wordt op anderhalf miljoen euro geraamd.

Van de volledige zone van het inbreidingsproject van ca 2 ha wordt aldus 4.500m2 voorzien voor huisvesting. De rest blijft aangehouden als park, speelruimte en parkeermogelijkheid in het centrum van Jabbeke. Het ganse project is een belangrijk onderdeel in de initiatieven voor de globale herwaardering van de kern van Jabbeke.

Voor de volledigheid wordt verwezen naar het verkoopdossier zoals dit reeds eerder op de webstek werd gepubliceerd

1/Webpublicatie 24910 - EERSTE BIEDING INBREIDINGSPROJECT IS GROOT SUCCES!
2/Webpublicatie 24755 - INBREIDING KERN JABBEKE - VERKOOPDOSSIER PROJECTGRONDEN
3/INFOVERGADERING VRAGEN EN ANTWOORDEN

Hieronder kunt u het omgevingsplan dat in ontwerp genomen wordt voor realisatie terugvinden.(laatst gewijzigd:6-12-2017)
Nieuws /