VLAAMSE CAMPAGNE EEN NOOT VOOR DEMENTIE
Wist je dat er naar schatting 122.000 personen met dementie in Vlaanderen zijn en dat dit aantal meer dan zal verdubbelen tegen 2060 (tot 251.000 personen), als gevolg van de vergrijzing van de bevolking?

Dat één op vier Vlamingen zorg verleent of hulp aanbiedt op een niet professionele wijze? Zo iemand noemt men een mantelzorger. Ook personen met dementie hebben mantelzorgers - dit kan een familielid, vriend, buur of kennis zijn. Hun dagelijkse inzet is van grote waarde, ze worden dan ook als volwaardige zorgpartners aanzien. Zorgen voor een persoon met dementie biedt heel wat kansen, maar toch brengt deze zorg ook de nodige uitdagingen met zich mee.

Met de hartverwarmende actie - "een noot voor dementie"- willen we deze mantelzorgers in the 'picture' zetten en dat op een unieke en leuke manier. Okkernoten vormen immers de rode draad binnen deze actie!

Graag willen we iedereen aansporen om een okkernoot te kraken om de mantelzorgers van een persoon met dementie te huldigen en te bedanken voor hun dagdagelijkse inzet. Bij iedere noot die je (k)raakt geef je aan, dat wat mantelzorgers doen voor de persoon met dementie, jou ook in het hart raakt en dat je hun inzet belangrijk vindt. Mantelzorgers zijn dan ook absoluut NOOTzakelijk en vormen een bondgeNOOT in de zorg en het leven van de persoon met dementie.

Misschien ben je zelf mantelzorger of ken je iemand die dagdagelijks zijn/haar beste beentje voorzet omhet leven van een persoon met dementie te ondersteunen? Of misschien is het een ver van je bed show? Hoe dan ook, doe zeker mee met deze actie! We worden allemaal immers ouder en dementie kan iedereen overkomen!

Hoe doe je mee aan deze actie?


Heel simpel! Het enige wat je nodig hebt is een okkernoot. Het is de bedoeling dat je deze op een leuke en originele manier kraakt. Hoe meer noten er gekraakt worden, hoe beter! Per noot die je kraakt wordt er immers aan een mantelzorg voor een persoon met dementie gedacht. Van dit moment maak je foto's of filmpjes die je uploadt op sociale media met de hashtag #eennootvoordementie. Vergeet ook zeker geen 3 vrienden of collega's te nomineren om hetzelfde te doen.

Hoewel deze actie zich specifiek richt naar mantelzorgers van personen met dementie, willen we graag benadrukken dat we respect en bewondering hebben voor iedere mantelzorger, ongeacht de fysieke of pyschische aandoening van de persoon waarvoor zij zorg dragen. Jullie dagdagelijkse inzet is van onschatbare waarden en wordt eveneens ter harte genomen tijdens deze actie!

Laten we dus met zijn allen massaal (k)raken en iets terug doen voor de mantelzorgers die elke dag opnieuw klaar staan om het beste van zich zelf te geven! Een continue inzet die men in geen geval in een notendop kan samenvatten!(laatst gewijzigd:4-12-2017)
Nieuws /