VOLGENDE TERREINUPDATE GRB 2018 GEGUND
Het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk.

Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000. Het GRB-decreet regelt de opmaak, het beheer en de toegang tot het GRB. Het GRB is kosteloos voor iedereen beschikbaar.

De volgende terreinupdate van het GRB werd gegund aan de firma Aquaterra NV, Ijzerweglaan 48 te 9050 Gent. De landmeters kunnen zich legitimeren met een formulier en hebben ook een persoonlijke badge. De update gebeurt in de loop van 2018.(laatst gewijzigd:28-9-2018)
Nieuws /