PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING - PUNTWERKEN UITGEVOERD DOOR INFRAX - DIENSTJAAR 2018
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke worden in de loop van het jaar door Infrax diverse kleine werken uitgevoerd van dringende aard of beperkte omvang.

Aan de nutsmaatschappij INFRAX wordt voor het dienstjaar 2018 een jaarvergunning toegekend voor het signaleren van kleine werken zonder verkeershinder of dringende werken en dit voor zowel de activiteiten elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie als riolering.

Signalisatievergunning

(laatst gewijzigd:23-11-2017)