DOORLOPENDE SIGNALISATIEVERGUNNING DIENSTJAAR 2018 - FIRMA JACOBS
In het kader van de onderhoudscontracten met Telenet , Proximus en het Vlaams Gewest (EMT) wordt aan de firma Jacobs NV nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk een permanente signalisatievergunning afgeleverd voor het dienstjaar 2018.

De werken hebben steeds een beperkt maar dringend karakter, zodat er geen tijd rest om per geval een signalisatievergunning aan te vragen.

Deze werken kunnen o.a. omvatten :
• Herstellen kabelbreuken ten gevolge van schade of ongevallen
• Opzoeken en herstellen van kabelfouten
• Graven van beperkte sleuven, maken van opzoekputten, tot 10m² maximaal

Deze kabels kunnen zich zowel op autosnelwegen (of de onmiddellijke nabijheid ervan), gewestwegen of gemeentewegen bevinden.

(laatst gewijzigd:10-11-2017)