UITVOEREN VAN WERKEN MET KANS OP NACHTLAWAAI - GISTELSTEENWEG 27 - PERIODE 06/11/2017 TOT 28/02/2018
De firma Jan De Nul staat in voor de bouw van 92 residentiewoningen in de Gistelsteenweg 27, Varsenare.

De kelder van dit gebouw is voorzien in gepolierde beton. Deze werken zijn zeer specifiek en dienen na aanvang zeker en vast afgewerkt te worden.
Dit zal er op neer komen dat bij de uitvoering ervan de mogelijkheid bestaat dat er 's nachts zal doorgewerkt worden.
De werken worden uitgevoerd in 5 fases tussen de periode 06/11/2017 en 28/02/2018.

De onmiddellijke buurtbewoners worden telkens kort voor aanvang van de verschillende fases op de hoogte gebracht.

Toelating tot het uitvoeren van de werken met kans op nachtlawaai

(laatst gewijzigd:6-11-2017)