JABBEKE ONDERTEKENDE CHARTER GELETTERDE GEMEENTE
Alle West-Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het Charter Geletterde Gemeente, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de twee West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, open-school.

Op donderdag 19 oktober 2017 overhandigde open-school drie exemplaren van een baliedisplay. Deze worden geplaatst in het gemeentehuis, Sociaal huis/OCMW en de bibliotheek. Hiermee maken het gemeentebestuur en OCMW Jabbeke duidelijk aan de inwoners dat ze inspanningen zullen doen om in hun beleid, in hun dienstverlening en in hun communicatie naar de burgers toe, eenvoudige en duidelijke taal te gebruiken en te zorgen voor een toegankelijke dienstverlening.

Geletterd zijn is een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot mee te kunnen. Dit wil zeggen: goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en met de computer werken. Maar liefst één op zeven volwassenen in Vlaanderen heeft het daar moeilijk mee. Werken aan geletterdheid schept kansen, kan leiden naar een nieuwe job, naar betere ondersteuning van de kinderen op school en naar meer zelfvertrouwen.

Volwassenen die de stap willen zetten, kunnen terecht bij open-school, één van de dertien Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Ze leren er praktische en handige dingen voor het dagelijks leven. (www.open-school.be - 050 34 15 15).(laatst gewijzigd:19-10-2017)
Nieuws /