25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven.

Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017 tot 31 oktober 2018.

Het betreft enerzijds de concessies van de overledenen die zijn vervallen. De aanvraag tot hernieuwing van de concessie moet voor 31 oktober 2018 schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke.

Mits de betaling van het concessietarief wordt de concessie hernieuwd voor een termijn van 20 jaar, te rekenen vanaf 01 november 2018. Indien er geen aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend, vervalt de concessie en wordt het graf weggenomen vanaf 01 januari 2019. Indien er een nieuwe concessie aangevraagd wordt, dan gebeurt de verplaatsing van het graf en het grafmonument voor rekening van de gemeente Jabbeke.

Daarnaast dient overgegaan te worden tot de verplaatsing van de hiernavolgende graven, nodig voor de heraanleg van de begraafplaats. De verplaatsing van het graf en het monument naar de plaats aangeduid op het plan hieraan, wordt met behoud van het bestaande concessierecht uitgevoerd voor rekening van de gemeente Jabbeke.

U kunt hier de bekendmaking raadplegen.(laatst gewijzigd:30-10-2017)