GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN
Op 21 oktober 2017 treedt de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken in werking.

Deze verordening werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 2017 en goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 7 september 2017. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 11 oktober 2017.

De gemeentelijk stedenbouwkundige verordening bepaalt het aantal parkeerplaatsen dat bij bouwwerken verplicht dient aangelegd te worden. De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelingsvergunningsaanvragen en omgevingsvergunningsaanvragen die worden ingediend na de inwerkingtreding van deze verordening.

De belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing, zoals bepaald in het belastingsreglement van 19 december 2016, blijft eveneens van toepassing.(laatst gewijzigd:6-10-2017)
Nieuws /