NATIONALE CAMPAGNE TEGEN WONINGINBRAKEN 1 DAG NIET
Om inbraken te bestrijden, werken de FOD Binnenlandse Zaken, de federale politie, de provincies, de politiezones en de gemeenten, samen met de burgers, verenigingen en private partners om de vijfde nationale actiedag inzake de strijd tegen inbraken te organiseren. Deze dag vindt plaats op 26 oktober 2018.

Het doel van deze actie is om je te doen nadenken over de maatregelen die je kan nemen om van je woning, straat of buurt een veilige plek te maken. Vaak hechten we immers pas belang aan de beveiliging van onze woning wanneer we het slachtoffer zijn geweest van een inbraak. Wij stellen echter vast dat er in België meer dan 6 inbraken per uur worden geregistreerd!

Nu de donkere maanden naderen, is het tijd om je af te vragen wat je kan doen om inbraken te voorkomen.

DE DIEFSTALPREVENTIEADVISEUR


Weet je niet waar te beginnen? Doe een beroep op de diefstalpreventieadviseur van onze gemeente/politiezone. Hij komt gratis naar je toe om de zwakke punten inzake de beveiliging van je woning te analyseren en doet aanbevelingen om de risico's te verminderen. Niets is verplicht, je beslist zelf welke preventiemaatregelen je al dan niet wenst toe te passen. De adviezen van de diefstalpreventieadviseur zijn bovendien neutraal, objectief en volledig gratis. Aarzel dus niet langer!

Inbraakpreventie begint bij het aannemen van goede gewoonten zoals steeds de deuren en ramen op slot doen, zelfs bij een korte afwezigheid; verberg je aantrekkelijke voorwerpen zoals een draagbare computer, smartphone, GPS,...; geef de indruk dat er iemand aanwezig is in je woning door verlichting met tijdschakelaars te gebruiken, door aan je buren te vragen om de rolluiken omhoog en omlaag te doen,... Deze preventiemaatregelen zijn makkelijk uit te voeren en zijn bovendien volledig gratis.

Op de website www.1dagniet.be vind je talrijke preventietips via verschillende dragers, zoals affiches, folders, postkaarten, video's en zelfs een app waarmee je de zwakke plekken van je woning op het vlak van de veiligheid kan analyseren en je waardevolle voorwerpen kan registreren.

Gedurende de week van 22 tot 28 oktober zullen er sensibiliseringsacties plaatsvinden. Infosessies, standen op de markt, operaties Rozet, standen in warenhuizen, wandeling met de wijkagent,... Aan acties geen gebrek. Wil je graag weten wat er in je buurt georganiseerd wordt? Neem een kijkje op de kaart op de www.1dagniet.be.

Ook jij kan optreden tegen inbraken. Doe dus mee aan de actiedag "1 dag niet" op vrijdag 26 oktober en geef inbrekers geen enkele kans!(laatst gewijzigd:15-9-2018)
Activiteiten /