24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
  • Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming.
  • Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege - kennisneming / goedkeuring.
  • Bestuur - Victor vzw - ondersteuning personen met autisme - subsidie voor verenigingen - aanvraag financiële steun - kennisneming/goedkeuring.

    Dienst voor onthaalouders - speel-o-theek - nieuwe locatie - modaliteiten samenwerking - kennisneming / goedkeuring.(laatst gewijzigd:27-9-2017)