24773 - 06/09/2017 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 4 SEPTEMBER 2017

Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 4 september 2017


Aanwezig:
Voorzitter:Paul Vanden Bussche
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Deprée Geert, Pollet Jan, Coudeville Claudia
Raadsleden: Lievens Georges, Bogaert Hendrik, Acke Joël, Dereeper Franky, Loyson Siska, D'hoedt Annie, Dhaese Annemieke, Orbie Geert, Vermaut Han, Daenekindt Caroline, Hendrickx Nadia, Sabbe Cindy, Lingier Marc, Hallemeersch Peter-Jan
Secretaris: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Vanhaverbeke Heidi, Veramme Thomas Talloen Jan


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring aan het verslag van de zitting van 17 juli 2017. (Verderzetting omtrent de goedkeuring onderdeel verslag gemeenteraad 12 juni 2017 - agendapunt 21 – toegevoegd agendapunt – raadslid Geert Orbie – bestemming Belgische legerloods in project Militair Domein – Parkweg)

 2. Bestuur - gemeenteraad - aanstelling opvolgend gemeenteraadslid
  Eedaflegging opvolgend gemeenteraadslid

 3. Bestuur - gemeenteraad - de vertegenwoordigende mandaten in de gemeentelijke samenwerkingsverbanden - herneming
  Vervangende aanstellingen voor enkele intergemeentelijke samenwerkingen en voor enkele gemeenteraadscommissies en gemeentelijke adviesraden.

 4. Noodplanning - bijzonder nood- en interventieplan - BNIP - overstromingen vanuit de zee
  Goedkeuring van het BNIP ‘Overstromingen vanuit de zee”.

 5. Centraal Kerkbestuur - gecoördineerd indienen van de jaarrekeningen 2016
  Gunstig advies voor de rekeningen 2016 van de kerkfabrieken Sint Blasius te Jabbeke, Sint Eligius te Snellegem, Sint Jan de Doper te Stalhille, Sint Vedastus te Zerkegem en H. Mauritius te Varsenare.

 6. Vrije tijd - bibliotheek - aanpassing dienstreglement ten behoeve van de invoering van E-readers
  Goedkeuring aan de aanpassingen van het dienstreglement inzake de inning van de openstaande bibliotheekbedragen en inzake de uitleenvoorwaarden voor e-readers.

 7. Planologie - gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oudenburg - openbaar onderzoek - adviesvraag
  Geen opmerkingen voor het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor stad Oudenburg.


 8. De besluiten zijn ter inzage van de inwoners van 6 september 2017 tot 26 september 2017 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:6-9-2017)