24772 - 06/09/2017 - gemeenteraad 4 september 2017 - Vrije tijd - bibliotheek - aanpassing dienstreglement ten behoeve van de invoering van E-readers
Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek adviseert om het dienstreglement aan te passen inzake de inning van openstaande bibliotheekbedragen en inzake de uitleenvoorwaarden voor e-readers.

Concreet wordt voorgesteld :
- om bibliotheekleden vanaf 16 jaar de mogelijkheid te geven een e-reader uit te lenen
- om de uitleentermijn van een e-reader vast te leggen op drie weken en die termijn niet-verlengbaar te maken
- om op elke e-reader maximaal drie e-boeken uit de bibliotheekcollectie te plaatsen
- om een e-reader en e-boek dat uitgeleend is reserveerbaar te maken aan 1,00 Euro
- om het kopiëren, verwijderen of toevoegen van e-boeken op de e-reader van de bibliotheek strikt te verbieden
- om het uitlenen van de e-reader van de bibliotheek aan derden strikt te verbieden
- om de lener een e-reader in beschermhoes eventueel vergezeld van een oplaadkabel in goede staat aan te bieden aan de lener en er bij de lener op aan te dringen om alle materialen met goede zorg te behandelen en in dezelfde staat en samen terug te brengen
- om bij verlies of beschadiging van e-reader, beschermhoes, kabel of e-boek het volledige aankoopbedrag te laten terug betalen door de lener
- om de e-reader met alle toebehoren te laten uitlenen en terugbrengen tijdens de bemande openingsuren van de bibliotheek door middel van persoonlijke overhandiging van en aan een personeelslid van de bibliotheek - bemande openingsuren zijn : bibliotheek Jabbeke : ma, di, do, vrij 15-19u; woe 14-19u en zat 9-12u. Bibliotheek Varsenare : di 16-19u woe en vrij 14-18u en zat 9-12u
- om het boetebedrag bij laattijdig terugbrengen te bepalen op vijf Euro per week per e-reader (inclusief alle toebehoren)

In de praktijk gebeurt de inning van openstaande bibliotheekbedragen steeds door de bibliotheek zelf d.m.v. overschrijving op de zichtrekening. De financiële dienst is hierbij niet nodig.

Er wordt aan alle bibliotheekleden vanaf 16 jaar de mogelijkheid geboden om 1 e-reader te gebruiken met daarop 3 e-boeken. De uitleentermijn is dezelfde als de andere materialen wat de uitlening verduidelijkt voor de lener. Anders dan de andere materialen kan een e-reader niet verlengd worden. De niet-verlengbaarheid zal ervoor zorgen dat meer leners de kans krijgen om dit nieuwe materiaal te ontdekken. Het boetebedrag is bepaald op 5 Euro om te wijzen op het waardevolle materiaal en de goede zorg ervoor te stimuleren.

Dit uitleenreglement voor e-readers zal als pdf beschikbaar worden gemaakt op elke e-reader en zal voorafgaand aan de eerste uitleen voor ontvangst worden ondertekend door elke lener.

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de aanpassing van het dienstreglement inzake de inning van openstaande bibliotheekbedragen en inzake de uitleenvoorwaarden voor e-readers.

(laatst gewijzigd:6-9-2017)