24741 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 23-08-2017 tot en met 21-09-2017 - Varsenareweg 29 - het plaatsen van 3 vrijstaande publiciteitstotems, gevelreclame op het hotel en gebouw 1 en een publiciteitspilaar langs de snelweg (een afwijking)

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 23-08-2017 tot en met 21-09-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:23-8-2017)