24736 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 17-08-2017 tot en met 15-09-2017 - Westmoere 89 - het plaatsen van een afsluiting met betonpalen en houten panelen (een afwijking)

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 17-08-2017 tot en met 15-09-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:17-8-2017)