VERZILTING IN HET KUST- EN POLDERGEBIED OPGEMETEN
De VMM onderzoekt vanaf 18 juli 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter en kadert in het Europese Topsoil-project.

De vluchten starten op 18 juli 2017 en zullen een 3-tal weken duren. Er kan alleen gevlogen worden als de weersomstandigheden dat toelaten. Er mag dus geen mist, sterke wind, onweer of te lage bewolking zijn.

Vluchtplan 18 juli - start om 11u15

Vluchtplan 19 juli - start om 9u

HOE DE HELIKOPTER MEET


Een helikopter vliegt systematisch langs lijnen op 250 m afstand van elkaar. Onderaan de helikopter hangt een hoepelvormige meetsonde van 30 op 11 meter. De helikopter vliegt op lage hoogte (65 meter) zodat de meetsonde 30 meter boven de grond hangt. De snelheid is 30 tot 60 km/u.

Door het uitzenden van een elektromagnetisch veld worden gegevens verzameld over het geleidend vermogen van de ondergrond. Uit dit onderzoek kan de VMM de verziltingsgraad van het grondwater afleiden in het kust- en poldergebied vanaf de Franse grens tot het Boudewijnkanaal, het noorden van het Meetjesland en Linkerscheldeoever. Dat betekent dat de helikopter boven de volgende gemeenten zal vliegen: Alveringem, Assenede, Beveren, Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, De Panne, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins, Vleteren, Veurne en Zuienkerke.

De helikopter zal bijna niet boven bebouwd gebied vliegen. Waar het wel moet, zal dat beperkt zijn én op grote hoogte gebeuren.

Op linkerscheldeoever gebeuren de metingen in samenwerking met MOW-afdeling Maritieme Toegang, het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en het Agentschap voor Natuur en Bos.

GOED OM WETEN


De elektromagnetische straling is onschadelijk voor mens en dier. Het is niet uitgesloten dat paarden kunnen schrikken van het geluid van de helikopter en/of de grote zwevende hoepel in de lucht. Andere dieren zoals runderen blijken geen of nauwelijks hinder te ondervinden van helikoptervluchten bij gelijkaardig onderzoek in 2014 aan de oostkust en buitenlands onderzoek. We bevelen aan om dieren (voornamelijk paarden) op een veilige plaats te stallen gedurende het onderzoek.

VERZILTING


Het zoute water dat in de polder in de bodem zit is er van nature. Door de inpoldering zijn er zoetwaterlenzen ontstaan waardoor we vandaag zoet, brak en zout grondwater in de polders aantreffen. De verdeling tussen zoet, brak en zout water werd al eens in kaart gebracht in de jaren 1960 en 1970. Door de klimaatverandering wordt het evenwicht tussen zoet, brak en zout grondwater verstoord. Door de zeespiegelstijging neemt de omvang van de zoetwaterlenzen in de duinen af en de zilte kweldruk in de polders toe. In perioden van droogte neemt de watervraag toe, maar door de verzilting is minder zoetwater voorhanden. Dat alles kan leiden tot een verdere verzilting, dus een afname van de zoetwatervoorraad. Ook voor toekomstige projecten en voor drinkwaterwinning is kennis over de verziltingsgraad van belang.(laatst gewijzigd:19-7-2017)
Nieuws /