24662 - 10/07/2017 - AGENDA GEMEENTERAAD 17 JULI 2017 - 20U
 1. Goedkeuring verslag vorige zitting
 2. Patrimonium - VCJ Jabbeke - gevechtssportzaal - gebruiksovereenkomst - CrossFit
 3. Openbare werken - heraanleg Popstaelstraat - riolering - ontwerpdossier - herneming
 4. Ruimtelijke ordening - ontwerp van gemeentelijk stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - definitieve vaststelling
 5. Ruimtelijke ordening - RUP Bogaertstadion - definitieve vaststelling
 6. Toerisme - Vloethemveld - creatie toeristisch recreatief verbindend pad voor wandelen, fietsen en mennen - intentieverklaring tot onteigening
 7. Overheidsopdrachten - dienst gemeentewerken – polyvalente verzamelwagen met hakselaar en zuig-unit - ontwerp
 8. Overheidsopdrachten - mobiel GIS - inventarisatie - aankoop meettoestel - ontwerp
 9. Overheidsopdrachten - samenaankoop van elektriciteit en aardgas - ontwerp
 10. Financiële dienst - OCMW - jaarrekening 2016 - kennisneming


  Toelichting

(laatst gewijzigd:10-7-2017)