OFFICIËLE HEROPENING GISTELSTEENWEG VARSENARE
Sinds het najaar van 2015 tot dit voorjaar waren er riolerings- en wegeniswerken in de Gistelsteenweg te Varsenare. Het gemeentebestuur is zich er van bewust dat dergelijke grote werken heel wat buurthinder met zich meebrengt. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om de vernieuwde straat plechtig te heropenen. Op deze manier willen wij de buurtbewoners ook danken voor hun geduld en medewerking tijdens de werkzaamheden.

De werken werden uitgevoerd door aanneming Norré-Behaeghel uit Westende voor een totaalbedrag van bedrag van 2.583.057 euro (excl. BTW), waarvan 451.055 euro ten laste van de gemeente Jabbeke, 373.120 euro voor Farys en 80.709 euro voor de stad Brugge.

VERKEERSHINDER EN OMLEIDINGEN


De werken waren ingrijpend voor de buurt en voor de vele dagelijkse pendelaars naar Brugge. Tijdens de werken was er hinder voor het verkeer tussen de Oudstrijderslaan in Brugge tot aan de rotonde aan de Popstaelstraat in Varsenare. Door de gefaseerde aanpak en het invoeren van een omleiding met éénrichtingsverkeer, was de impact voor het verkeer beperkt.

NIEUWE FIETSPADEN


Door de herinrichting van de zijstroken van de gewestweg werd in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer de parkeerstroken langs beide kanten van de Gistelsteenweg vernieuwd en zijn de smalle fietspaden vervangen door nieuwe bredere en meer comfortabele fietspaden. De bestaande bomen werden zoveel mogelijk behouden en er werd een nieuwe bomenrij aangeplant.

GESCHEIDEN RIOLERING IN VARSENARE


Daarnaast werd er in het deel van de Gistelsteenweg te Varsenare een volledig gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierdoor kan het proper regenwater gescheiden afgevoerd worden naar het oppervlaktewater en wordt het afvalwater rechtstreeks afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.(laatst gewijzigd:10-7-2017)
Nieuws /