AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
  1. Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring.
  2. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring.
  3. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - tweede zitdag - behaald resultaat - kennisneming.
  4. Seniorenwerking - Seniorenfeest 2017 - datum 23 oktober 2017 - programma - goedkeuring.
  5. Externe dienst - Oppas Brugge vzw - subsidiëring 2016 - jaarverslag 2016 - kennisneming.


(laatst gewijzigd:27-6-2017)