ONDERZOEK NAAR VERPLAATSINGSGEDRAG VAN 45-PLUSSERS
De Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel voeren een grootschalig onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag te voet en met de gewone of elektrische fiets bij mensen van +45 jaar in Vlaanderen en Nederland. Ook als u zich weinig of niet te voet of met de fiets verplaatst zijn zij geïnteresseerd in uw mening. De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt voor het ontwikkelen van het mobiliteitsbeleid en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en enkel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Deelnemen aan de studie kan door de vragenlijst in te vullen op https://www.vub.ac.be/surveys/index.php/264241/lang-nl.

Mobiliteit is een belangrijk onderwerp. Met dit onderzoek wil men meer inzicht krijgen in uw verplaatsingen te voet en met de gewone of elektrische fiets. Deze studie richt zich tot de Vlaamse en Nederlandse 45-plussers.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Comités van het Universitair Ziekenhuis Brussel en de Universiteit Gent. Met uw vrijwillige deelname geeft toestemming om de verzamelde gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Uw antwoorden zullen alleen gebruikt worden voor dit onderzoek en strikt vertrouwelijk blijven. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in de informatiefiche en de toestemmingsvoorwaarden.(laatst gewijzigd:7-6-2017)
Nieuws /