AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
  1. Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling.
  2. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden - goedkeuring.
  3. Personeel - preventie - Risicoanalyse Psychosociaal Welzijn Gemeente & OCMW - WES-P-bevraging - resultaten - toelichting.
  4. Dienst voor onthaalouders - Kind en Gezin - Herinnering aanmaning tot naleving van de subsidievoorwaarden voor de subsidiegroep 103342 Gezinsopvang Brugge - kennisneming.
  5. Dienst voor onthaalouders - vormingsplan 2017 - vorming over allergenen - 26/09/2017 - goedkeuring.
  6. Gemeente - melding - vraag van burger - voorstel organiseren cozycar - bespreking.
  7. Externe dienst - Artevelde Hogeschool Gent - Dienst Huis van het Kind - Aanvraag stageplaats voor 2017-2018 - kennisneming.
  8. Externe dienst - VVSG - Algemene Vergadering OCMW's - Aalst - 14 juni 2017 - kennisneming.


(laatst gewijzigd:1-6-2017)