TERREINOPNAMES IN HET KADER VAN HET BEHEERPLAN MOUBEEK-VLOETHEMVELD
In het kader van het landinrichtingsplan Moubeek Vloethemveld, fase 1 wordt de komende maanden gewerkt aan een beheerplan voor het beschermd landschap. Een beheerplan formuleert de visie op beheer van het erfgoedlandschap samen met concrete maatregelen om de beheerdoelen te bereiken.

De betrokken eigenaars kunnen na goedkeuring van het beheerplan vrijblijvend beroep doen op subsidies bij onroerend erfgoed voor renovatie of onderhoud van gebouwen of beschermde landschapselementen. Meer informatie over de opmaak van dit beheer- en onthaalplan Vloethemveld vindt u op de website van de VLM.

Om over alle nodige informatie te beschikken om een uitgebreid beheerplan op te maken voor het beschermd landschap Vloethemveld werden/worden er in de loop van mei terreinbezoeken plaatsvinden door het aangestelde studiebureau. Hierbij zullen de medewerkers van het studiebureau de nodige aantekeningen maken op kaart en indien nodig van een aantal elementen foto’s maken die toebehoren aan het beschermde landschap of de daarbinnen beschermde hoevegebouwen. Mogelijk zullen medewerkers van het studiebureau Bressers hiervoor bij u langs komen.

Met vragen over het beheer- en onthaalplan kan u terecht bij Liesbeth Gellinck (liesbeth.gellinck@vlm.be) of kan u contact opnemen via het nummer 050/45 81 00.

De verzamelde informatie wordt bijeengebracht in een beheerplan en een onthaalplan voor het Vloethemveld. Op regelmatige tijdstippen wordt hierover gecommuniceerd op de websites van uw gemeente, het Agentschap voor Natuur en Bos en de VLM.

In het najaar zal er nog een infovergadering met betrekking tot het beheerplan plaatsvinden.(laatst gewijzigd:23-5-2017)
Nieuws /