OVER HUURKAMERS EN GEMEENTEHUIZEN
Zoals gebruikelijk in de 19de eeuw tot ver in de 20ste eeuw waren de gemeentehuizen van onze deelgemeenten gevestigd in een huurkamer van een herberg of café.

Deelgemeente Jabbeke


In de 19de eeuw waren brouwers hier burgemeester. Zij hielden een gemeentehuis in een herberg die bier van hen afnam of in een herberg die hun eigendom was.

Het bekendste gemeentehuis was de 'Sint-Hubert', op de hoek van de huidige Dorpsstraat en de Kapellestraat. Het gebouw staat er nog en doet thans dienst als praktijk voor een tandarts.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het gemeentehuis dan overgebracht naar een eigen gemeentelijk gebouw waar de meeste diensten nog steeds zijn ondergebracht (Dorpsstraat 3). Dit is thans ook het hoofdgemeentehuis van de fusiegemeenten.

Deelgemeente Snellegem


In de 19de eeuw berustte de gehuurde kamer nu eens in de herberg Eernegemweg 1 dan weer in de herberg Eernegemweg 2, gelegen in het dorp. De zetel werd gehouden al naar gelang de verstandhouding van de uitbater en het bestuur.

Vanaf de Eerste Wereldoorlog werd het gemeenteluis overgebracht naar een neutraal huis Eernegemweg 5, omdat hier de schrijfster van de burgerstand woonde en tevens de leidster van het Hulp- en Voedselcomité.

Nadat de gemeenteschool halfweg 1970 gesloten werd, werd hier een plaats vrijgemaakt voor een onafhankelijk gemeentehuis, tot aan de fusie. Dan werd het gemeentehuis overgebracht naar Jabbeke. Alle locaties zijn nog bestaande maar hebben allen een andere functie gekregen.

Deelgemeente Stalhille


Te Stalhille hebben we twee gemeentehuizen gekend. Het oudste was gevestigd in een herberg langs de Spanjaardstraat, maar na een ruzie met de uitbaters van de herberg werd de huurkamer tijdens het interbellum overgebracht naar de Dijkweg - thans Cathilleweg, waar het tot verleden jaar, bij de dood van de 95-jarige uitbaatster, herberg 'Oud Gemeentehuis' bleef. De herberg is thans gesloten en veroordeeld om afgebroken te worden. Met de fusie werd het toenmalige gemeentehuis overgebracht naar Jabbeke.

Deelgemeente Varsenare


Te Varsenare hebben we een constant burgemeesterschap van de familie van Caloen gekend, vanaf de onafhankelijkheid tot de fusie. Er werd één uitzondering gemaakt in 1904 toen de opvolger van de familie van Caloen te jong was om de burgemeestersjerp te omgorden.

Er werd toen een beroep gedaan op ex-arrondissementscommissaris Jooris voor een termijn van 6 jaar. Juist tijdens die ambtsperiode zorgde de familie van Caloen voor de bouw van een nieuwe herberg-gemeentehuis tegenover de oude herberg 'In den Hert' ten oosten de van de kerk, die afgebroken werd. De nieuwe locatie is nu nog steeds gekend als de café 'Het Oud-Gemeentehuis' in de Oude Dorpsstraat. Met de fusie werd een nieuwe pastorie gebouwd en de oude pastorie gerenoveerd tot volwaardig deelgemeentehuis.

Deelgemeente Zerkegem


Naar bescheiden oordeel en opzoekingswerk, heeft Zerkegem maar één gemeentehuis gekend op het dorp, bij de familie Lievens, recht tegenover de ingang van het kerkhof. Het was er vroeger ook herberg en winkel. Het gebouw werd in 2015-2016 gerenoveerd en omgebouwd tot woongelegenheden. Met de fusie werd het gemeentehuis overgebracht naar Jabbeke.(laatst gewijzigd:4-5-2017)
Nieuws /