22994 - 12/12/2016 - AGENDA GEMEENTERAAD 19 DECEMBER 2016 - 20U
 1. Goedkeuring verslag vorige zitting
 2. OCMW Jabbeke - ontslag raadslid - aanstelling opvolgend OCMW-raadslid - kennisneming
 3. Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Varsenareweg - parkeerplaats voor gehandicapten - ontwerp
 4. Intergemeentelijke samenwerking - interlokale vereniging Raakvlak - wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht - goedkeuring
 5. Patrimonium - postkantoor Jabbeke - aankoop
 6. OCMW Jabbeke - budget 2017 - meerjarenplan - kennisname
 7. Financiën - belastingen - oninbaarstellingen gemeentebelastingen - aanslagjaar 2009 en 2010
 8. Financiën - toekenning van sociale voordelen aan scholen.
 9. Financiën - gemeentelijke subsidies 2016/2017 - vrijstelling inzake de controle op de aanwending
 10. Financiën - dienstjaar 2017 - vaststellen begrip dagelijks bestuur - budgethouderschap
 11. Financiën - gemeentebelastingen en -retributies - boekjaar 2017 - gecoördineerde tekst
 12. Financiën - budget 2016 - budgetwijziging 1
 13. Financiën - budget 2017 - meerjarenplan 2017-2019
 14. Personeel - dienstjaar 2017 - delegatiebeslissing van rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar schepencollege

  Toelichting

(laatst gewijzigd:11-12-2016)