INTERVIEWERS ONDERZOEKSBUREAU OP PAD IN DE GEMEENTE
Tussen 14 september en eind december 2016 kunnen er interviewers op pad zijn binnen de gemeente Jabbeke. Deze interviews kaderen in de tweejaarlijkse deelname van België aan de European Social Survey, uitgevoerd door de KU Leuven. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de politieke, sociale en ethische attitudes van de Belgen.

Het onderzoek vindt telkens plaats in een aantal at random geselecteerde gemeenten. Voor de achtste ronde van het European Social Survey behoort Jabbeke tot de toevelssteekproef.

Tussen 14 september en eind december 2016 zullen er daarom in uw gemeente interviewers van onderzoeksbureau TNS Dimarso op pad zijn. Zij beschikken over een lijst van inwoners die door het toeval aangeduid zijn in het rijksregister. De interviewers zullen deze personen thuis bezoeken om hen uit te nodigen voor een persoonlijk interview. De interviewers zullen zich steeds identificeren met een badge. Wie werd uitgekozen, wordt voor het eerste bezoek van de interviewer per post verwittigd.

Wat is het European Social Survey?


Dit onderzoek bestudeert wat mensen echt denken over het leven in België en de veranderingen in de samenleving die ons leven beïnvloeden. Het onderzoek geeft mensen de kans om hun mening te geven over onderwerpen zoals de sociale voorzieningen in België, politiek, milieu en migratie.

Bent u tevreden over het leven in België? Heeft u vertrouwen in politici? Wat denkt u over immigratie? Hoe ziet u de toekomst van Europa? We willen uw mening weten.

Het onderzoek gebeurt elke twee jaar en dit sinds 2002. Het onderzoek loopt tegelijkertijd in meer dan 20 Europese landen. De resultaten helpen ons om te begrijpen hoe onze samenleving verandert, en hoe landen en regio’s binnen Europa verschillen.

Waarom werd u uitgekozen?


U werd samen met zo’n 3 000 andere mensen in België op toevallige wijze geselecteerd om aan dit onderzoek deel te nemen. Deze selectie gebeurde op basis van het Rijksregister. Dit is een lijst van alle mensen die in België wonen. Iedereen heeft evenveel kans om geselecteerd te worden. Deelname is vrijwillig. U bent dus een spreekbuis voor een veel grotere groep van mensen.

Daarom is uw deelname zo belangrijk. Met uw mening en die van de andere bevraagden kunnen we ons een juist beeld vormen van wat mensen in België denken over verschillende maatschappelijke onderwerpen.

Een professionele interviewer van het onderzoeksbureau TNS Dimarso zal persoonlijk contact met u opnemen om het onderzoek voor te stellen en een afspraak te maken voor een interview.

Tijdens het interview worden vragen gesteld over verschillende onderwerpen. Er is geen speciale kennis vereist om de vragen te beantwoorden. Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Het is uw mening die telt. Het interview duurt ongeveer een uur. De meeste mensen vinden dit een aangename en interessante ervaring.

Wie doet dit onderzoek?


De KU Leuven is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderzoek, samen met de Université de Liège en het onderzoeksbureau TNS Dimarso. Het onderzoek wordt in België gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS).

Wat gebeurt er met de gegevens?


Het Europees Sociaal Onderzoek is een onafhankelijke en betrouwbare bron van informatie over wat er leeft onder de mensen, in eigen land en in andere landen in Europa.

We houden ons aan hoge standaarden op het vlak van sociaalwetenschappelijk onderzoek over landen heen. Door deze hoge standaarden zijn de verzamelde data van zeer goede kwaliteit.

We vinden het belangrijk dat onderzoekers, beleidsmakers en de bevolking zelf toegang hebben tot kwaliteitsvolle data over de samenleving waar ze deel van uit maken en die ze mee vorm geven.(laatst gewijzigd:15-9-2016)
Nieuws /