VISIT JABBEKE - DE MOLEN VAN KERREBROUCKDE MOLEN VAN KERREBROUCK


In 1844 stond er een kleine houten molen op dit perceel. In 1848 werd deze molen opgekocht door wagenmaker-timmerman Jacobus Janssen. De houten staakmolen wordt op teerlingen heropgebouwd en wordt in het kadaster geregistreerd als ‘windkoornmolen en wal’. In 1852 wordt de molen-uitbating verkocht aan Jan Coucke.

Alfons Van Kerrebrouck-Van Parijs bedient vanaf 1877 de molen en wordt in 1895 ook eigenaar. In 1881 wordt de molen met een stoommachine uitgerust. In 1911 wordt de afbraak en vervanging door een stenen molen geregistreerd, een mutatie die meer dan tien jaar voordien plaats vond.

In 1952 wordt de molen verkocht door Karel van Kerrebrouck aan zijn zoon Alfons Van Kerrebrouck, beiden molenaars te Jabbeke. In 1954 bouwt de molenaar een nieuwe woning ten zuidoosten van de molen. De molen is thans niet meer in gebruik.