VISIT JABBEKE - DE KAPEL PIETER DERUDDERDE KAPEL PIETER DERUDDER


De kapel Pieter De Rudder werd gebouwd door de familie du Bus de Gisignies om een genezing af te smeken. Ze werd gebouwd op de plaats waar Pieter De Rudder zijn been brak bij het vellen van een boom in het park van de burggraaf Christiaen du Bus de Gisignies. Het Flaminckapark werd aangelegd in de 17de en 18de eeuw.

Deze kapel kwam reeds in 1883 tot stand. Zij werd gebouwd door de plaatselijke werklieden, toen de burggraaf ernstig ziek werd. De ziekte week echter niet, integendeel, zij sleepte de burggraaf naar het graf. Toch bleef hij in zijn laatste levensmaanden standvastig geloven. Hij liet zich dikwijls op een draagberrie in de kapel binnendragen. De jonge graaf, amper 38 jaar, overleed aan de gevolgen van zijn ziekte op 3 juli 1883. Zijn stoffelijk overschot werd begraven volgens zijn laatste wens en bijgezet in de crypte van zijn eigen kapel.

Meer informatie kunt u vinden in de online publicatie ‘Extra-info: Kapelletjes in Jabbeke’ en is te verkrijgen aan de balie van het gemeentehuis Jabbeke.