VISIT JABBEKE - HET KANAAL BRUGGE-OOSTENDEHET KANAAL BRUGGE-OOSTENDE


Aanvankelijk zorgde de Yperleet voor de ontwate-ring van de beken ten westen van Brugge. Naarmate de zee zich terugtrok en het Zwin verzandde, werd de scheepvaart op de Yperleet belangrijker. In het begin van de 17de eeuw besloot men de Yperleet te kanaliseren en zo Brugge een nieuwe waterweg naar de zee te geven. Door die ingreep werd de waterhuishouding langs de nieuwe ‘Vaart’ verplicht herzien: door de Meetkerkse watermolens, de pompgemalen en door de vele afwateringsgrachten probeerde men de wateroverlast onder controle te krijgen. Zo ontstond een nieuwe fauna en flora.

Het kanaal Brugge-Oostende loopt dwars door de gemeente en is erg geliefd bij fietsers en wandelaars. De kwaliteit van het water is de laatste jaren sterk verbeterd waardoor steeds meer vissers er opnieuw hun lijnen uitwerpen. ‘De Oostendse Vaart’, zoals het kanaal in de volksmond wordt genoemd, is vooral bekend om de imposante bomenrijen waarmee beide vaartdijken beplant zijn.

Sinds enige tijd is er in de deelgemeente Stalhille en Varsenare ook een aanlegsteiger voor plezierboten. Een nieuwe Stalhillebrug werd in gebruik genomen op 14 juni 2008. Deze unieke brug wordt, als een zwevend tapijt, omhoog gebracht door vier tegengewichten.