VISIT JABBEKE - DE MASKOBOSSENDE MASKOBOSSEN


De Maskobossen achter het nieuwe kerkhof van Jabbeke vormen een uitloper van het grote Vloethemveldgebied. Tijdens de 18de eeuw werden deze gebieden ontgonnen en werden er rechte beukendreven in aangelegd. De boometage bestaat vooral uit oude zomereiken, berken en beuken. Eronder tref je in de struiketage tamme kastanje, Amerikaanse eik, lijsterbes en sporkehout aan. In de kruidenlaag heeft vooral de braam het voor het zeggen, maar ook de stekelvaren en het zeldzame dubbelloof komen er veel voor. Kamperfoelie, valse salie en pijpenstrootje vind je aan de droge bosranden. Vlier, boswilg, els en moerasspirea komen eerder aan de natte boskanten voor. Naast de algemene vogelsoorten kunnen volgende soorten waargenomen worden: houtsnip, zwartkap, tuinfluiter, groen en grote bonte specht, goudhaantje, boompieper en boomkruiper, torenvalk, buizerd en sperwer. In de 11 ha bos inventariseerde Natuurpunt Jabbeke een 60-tal zwammen. Sinds 2000 zijn de Maskobossen eigendom van Natuurpunt Jabbeke en toegankelijk voor wandelaars. Fietsers kunnen er hun hart ophalen als onderdeel van het knooppuntnetwerk en de mountainbikers als deel van de Bossenroute’.

Dit bossencomplex ten zuiden van Jabbeke met typisch blokvormig drevenpatroon ontstond op de onvruchtbare heide ten tijde van Napoleon. Nu vinden tal van planten en dieren een onderkomen in het bos, de poelen en de hooilanden. Kinderen kunnen terecht in De Speelplekke, een wondermooi stukje speelnatuur!

TOEGANKELIJKHEID


Bekijk de toegankelijkheid en locatie van de Maskobossen op de kaart. Wil je het Maskobos verkennen onder begeleiding van een ervaren gids, dan kan dit na afspraak met Joeri Van Bijlen ( 050/81 47 81) of boek hier.

De mountainbikeroute werd in het bos volledig losgekoppeld van het fiets- en wandelpad. Zo kunnen mountainbikers enerzijds en fietsers en wandelaars anderzijds elkaar niet meer hinderen. Daarnaast werden er meer kleine kronkelpaden aangelegd zodat de wandelaar een volledige wandellus kan gebruiken en zo optimaal kan genieten van het Maskobos en zijn omgeving.

LEUK VOOR KINDEREN


Kinderen kunnen hier even leven als een echte Robin Hood in het Moordenaarsbos of ravotten op De Speelplekke. Een stukje Maskobos waar de kinderen al spelend de natuur verkennen!

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED


De geschiedenis van dit gebied is onlosmakelijk verbonden met die van de zogenaamde veldzones in de Vlaamse zandstreek. Jabbeke ligt dan ook juist op de grens van de Vlaamse zandstreek en de polders. Deze velden vormden ongeperceelde landschappen en bestonden vermoedelijk uit heideachtige vegetaties, afgewisseld met struwelen en bosjes. Ze werden pas veel later ontgonnen dan het omliggende landschap.

De oudste ontginningsgebieden worden gekenmerkt door kleinschalige, sterk geperceelde landbouwcomplexen. We kunnen dus stellen dat de Maskobossen eigenlijk al meer dan 100 jaar een productiebos zijn met voornamelijk eiken, lorken en beuken. Maar er zijn ook een aantal percelen met enkel hakhout.

Tot vlak na de tweede wereldoorlog was het gebied eigendom van de adellijke familie della Faille d'Huysse. Daarna werd het verkocht aan een andere adellijke familie, de familie Gillès de Pélichy. In 2000 werd het gebied dan uiteindelijk aangekocht door Natuurpunt.

Wandel hier door de hoofddreef en bewonder de eeuwenoude, prachtige beuken. Verpoos een tijdje op één van de vele bankjes in het gebied en geniet van het uitzicht, de rust en de natuur. Verwonder je over de spontane verbossing van wilg en berk, daar waar vroeger enkel maïs groeide.

DIEREN EN PLANTEN


De hoge zomereiken met ondergroei van berk, lijsterbes, sporkehout en hazelaar zorgen voor een gevarieerd bos. Bijzondere vogels zoals de bosuil, de boomvalk en de boomklever vinden hier een thuis. En ook de vos is een regelmatige bezoeker.

NATUURBEHEER


Agressieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik worden in het gebied verwijderd. Op die manier krijgen de inheemse soorten een betere kans om te overleven. Daarnaast werden er ook een poel en een vogelbosje aangelegd. Op enkele percelen werden Japanse lorken en Douglassen gekapt. Daar zijn zomereiken, berken, lijsterbessen en tamme kastanjes spontaan terug opgeschoten. In de hoofddreef zijn beuken aangeplant en werd de dreef hersteld. De beuk is namelijk een typische dreefboom in deze 'veldgebieden'.