LAAT JONGEREN IN EEN VEILIGE OMGEVING FEESTEN
Als organisator loop je een aantal risico's als er alcohol of sterke drank geschonken wordt aan jongeren onder de minimumleeftijd. Je riskeert dan niet alleen een boete van 156 tot 18.000 euro, je kan bovendien burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als dronken jongeren bijvoorbeeld tijdens of na je evenement schade of een ongeval veroorzaken.

WAT DOET ALCOHOL MET JONGEREN?


De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Dat maakt hen bijzonder gevoelig voor de effecten van alcohol. Jongeren die drinken, lopen meer risico op ongevallen, doen aan onveilige seks en plegen vaker geweld. Wie jong begint te drinken, heeft bovendien als volwassene meer kans op alcoholmisbruik.

LAAT JONGEREN IN EEN VEILIGE OMGEVING FEESTEN


 • Voorbereiding van je evenementen:
  • Stem je aanbod af op je doelpubliek. Is sterke drank wel nodig op een (jongeren)fuif?
  • Voorzie een praktisch en zichtbaar systeem voor de leeftijdscontrole, bijvoorbeeld aparte toegangsbandjes voor jongeren onder de zestien en onder de achttien. Sommige lokale preventiediensten bieden deze bandje aan.
  • Richt de ruimte of toog slim in, bijvoorbeeld met een aparte zone voor sterke drank en/of cocktails.
 • Tijdens het evenement:
  • Controleer de leeftijd van de feestgangers onmiddellijk aan de ingang en duid hem zichtbaar aan, bijvoorbeeld met een bandje. Zo vermijd je discussies en vertragingen aan de bar.
  • Zet voldoende (bar)medewerkers of vrijwilligers in. Hoe drukker, hoe meer kans immers op risico's op vergissingen of misbruik.
  • Kies de meest ervaren medewerkers voor de leeftijdscontrole aan de ingang en aan de bar. Het is moeilijker voor jonge medewerkers om hun leeftijdsgenoten alcohol te weigeren.
  • Laat jongeren onder de 16 jaar niet drinken.
  • Grijp in als oudere feestgangers drank aan jongeren doorgeven.

JONGEREN EN ALCOHOL: WAT ZEGT DE WET?


 • -16 // Aan jongeren onder de 16 jaar mag je geen alcohol serveren.
 • 16-18//- Aan jongeren tussen 16 en 18 jaar mag enkel bier en wijn worden verstrekt, inclusief versterkte wijnen als porto en sherry.
 • 18+ // Aan jongeren vanaf 18 jaar mogen alle alcoholische dranken worden verstrekt, dus ook sterke dranken (wodka, whisky,…) en cocktails of alcopops.

TIPS:

Lees aandachtig het etiket om te weten of een cocktail of een gemengd drankje sterke drank bevat.

Als organisator of medewerker mag je aan elke feestganger een bewijs van leeftijd vragen. Dat kan de identiteitskaart zijn of een ander document, zoals een rijbewijs of studentenkaart.

Drankautomaten met alcoholische dranken moeten een identiteitskaartlezer hebben.

MEER INFORMATIE?


Voor vragen rond de wetgeving kun je terecht bij:

Controledienst Tabak en Alchol
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
02/524 97 97
tabak-alcohol@gezondheid.belgie.be
www.gezondheid.belgie.be(laatst gewijzigd:2-10-2018)
Nieuws /