GEMEENTE NEEMT NIEUWE AARDGASVOERTUIGEN IN GEBRUIK
Voor de dienst gemeentewerken van de gemeente Jabbeke werden twee lichte vrachtwagens aangekocht. De twee voertuigen rijden op aardgas en zijn de eerste dergelijke milieuvriendelijke voertuigen die de dienst gemeentewerken in dienst neemt. Daarnaast is er ook nog het elektrisch voertuig dat ingezet wordt voor de dienst gebouwen.

De voertuigen werden aangekocht via Eandis die een gezamenlijke aankoop voor aardgasvoertuigen heeft georganiseerd en evenals een CNG (compressed Natural Gas) vulstation, die afneemt van het aardgasnet, heeft voorzien. Er kan dus bij de dienst gemeentewerken zelf worden getankt.

Door te kiezen voor een voertuig aangedreven op aardgas en af te stappen van de klassieke brandstoffen worden de inspanningen op gebied van duurzaamheid geïntensifieerd zoals vastgelegd in het goedgekeurde burgemeestersconvenant.

De op aardgas aangedreven voertuigen zijn milieuvriendelijker en stoten 95% minder fijn stof uit, 30% minder CO2 en er is een afname van 58% op de uitstoot van zwavel ten opzichte van een dieselvoertuig.

De investering in een duurzaam voertuig heeft bovendien het bijkomend voordeel door de lagere brandstofkosten (ongeveer de helft via ‘slow fill’) en is het voertuig bovendien meer dan de helft stiller dan een gelijkaardig voertuig dat niet op aardgas is aangedreven;

Beide voertuigen werden aangekocht ter vervanging van bestaande voertuigen bij de dienst gemeentewerken. Deze voertuigen van 18 en 20 jaar oud reden op nog op dieselbrandstof.

Het voertuig 3,5 ton is voor de milieudienst en het voertuig 5,2 ton voor de dienst wegenbouw. Beiden hebben een gesloten laadbak.

(laatst gewijzigd:21-6-2016)
Nieuws /