WEBSITE JONGEREN VAN 12-18 JAAR MET VRAGEN OF PROBLEMEN
Al eens gehoord van het zorgteam van de politie? Nee? Het zorgteam van de politie staat je bij wanneer je een probleem hebt. Het team bestaat uit twee diensten: de dienst jeugd & gezin en de dienst politionele slachtofferbejegening. Het zorgteam van de PZ Kouter wordt gevormd door Cindy Somers, Bert Forrest en Sarah Vandegenechten Eén van de taken van het zorgteam is meewerken aan het project Ca-va?, waar jongeren tussen 12 en 18 jaar met advies kunnen worden geholpen in geval van vragen of problemen.

De dienst jeugd & gezin

De dienst jeugd & gezin wordt vertegenwoordigd door een politieman. Dit betekent dat er een meldingsplicht is - als hij informatie krijgt dan moet dit op papier gezet (proces-verbaal / PV) en doorgegeven worden aan de procureur des Konings die beslist dan wat er verder dient te gebeuren. Je kan als jongere hier terecht als je vragen hebt of bepaalde problemen . Denk hierbij bijvoorbeeld aan cyberpesten, misbruik, je bent van plan om van huis weg te lopen,… Zelfs als politieman probeert men te luisteren naar je probleem, geeft men advies en zal men je doorverwijzen naar andere diensten.

Binnen onze politiezone verhoort men op een aangepaste manier de jongeren die slachtoffer/getuige zijn van een misdrijf - dit noemen we een audiovisueel verhoor. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat jongeren niet telkens opnieuw hun verhaal dienen te doen aan politie, parket en rechter,…

De dienst politionele slachtofferbejegening

De dienst politionele slachtofferbejegening wordt vertegenwoordigd door een hulpverlener binnen de politie. Dit betekent dat er geen meldingsplicht is, maar wel beroepsgeheim i als er informatie verkregen wordt, is men niet verplicht dit door te geven aan derden - men is verplicht om dit tussen ons te houden. Er zijn bepaalde wettelijke regels die dienen gevolgd te worden om dit beroepsgeheim te doorbreken. Men vangt slachtoffers en familie op na een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, inbraak, zelfdoding,… De collega’s vragen de dienst ter ondersteuning bij het overbrengen van het slechte nieuws. De dienst verzorgt mee de eerste opvang en zet mensen op weg naar andere hulpverleners / diensten.

Samen met de collega van dienst jeugd en gezin worden de problemen binnen het gezin en bij jongeren opgevolgd. Als hulpverlener zal men naar je luisteren, advies geven en eventueel doorverwijzen.

Ga zelf op zoek naar antwoorden

Op de pagina ni ca-va? kun je zelf op zoek naar antwoorden op jouw vragen en vind je een overzicht van problemen waar je mee kunt zitten. Bij elk probleem vind je een uitgebreid overzicht van alle diensten of organisaties waar je terecht kunt met je vragen.

Op de pagina vraagje? kun je via het contactformulier een persoonlijke vraag stellen als je niet goed weet waar je terecht kan.

Het zorgteam van de lokale politie Kouter kun je vinden in de Constant Permekelaan 8 te Jabbeke en kun je contacteren via 050/23 18 30 of via zorgteam@pzkouter.be.(laatst gewijzigd:11-5-2016)
Nieuws /