TEGEMOETKOMING IN KOSTEN KINDEROPVANG VOOR WERKZOEKENDEN IN OPLEIDING


Inhoud


Als u als werkzoekende een door VDAB erkende opleiding volgt, kunt u een vergoeding krijgen voor de opvang van uw kinderen.

Voorwaarden


  • U bent bij de VDAB ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.
  • U volgt een opleiding bij de VDAB of bij een door de VDAB erkende derde.
  • Alleen de eigenlijke kinderopvangkosten worden terugbetaald, dus geen extra kosten zoals vervoer, extra maaltijden, enz.
  • De opvang moet gebeuren in een kinderopvanginitiatief dat een vergunning heeft van Kind en Gezin.
  • U moet de gemaakte kosten bewijzen aan de hand van een onkostennota.
 

Procedure


U vraagt de terugbetaling van uw kinderopvangkosten aan bij uw trajectbegeleider of aan het secretariaat van het competentiecentrum waar u uw opleiding volgt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • Kinderen die nog niet naar school kunnen gaan: tijdens uw opleiding krijgt u de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald tot uw kinderen naar school kunnen gaan.
  • Schoolgaande kinderen in het kleuter- of basisonderwijs: tijdens uw opleiding worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed als de opvang gebeurt in een erkende instelling.


Regelgeving


Het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse regering: de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Links


Tegemoetkoming kosten kinderopvang werkzoekenden in opleiding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest
(laatst gewijzigd:10-5-2016)