Aangifte overlijden doodgeboren kind


Inhoud


Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden


  • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).
  • Werd het kind geen 180 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.


Procedure


De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Wat Meebrengen


  • Overlijdensattest


Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


27 APRIL 1999. - Wet tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond.

Links


Kind & Gezin - Verlies van een kind

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Overlijdensaangifte
Akte van een levenloos kind


(laatst gewijzigd:22-4-2016)