EHBO- EN AEDOPLEIDING VOOR VERENIGINGEN
Op vraag van diverse verenigingen wordt door het schepencollege, in samenwerking met het Vlaams Kruis Jabbeke, het initiatief genomen om ten behoeve van alle erkende verenigingen een opleiding EHBO en AED (automatische defibrillatoren) te organiseren.

De opleiding wordt georganiseerd in het Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40, waarbij u de keuze hebt tussen volgende data: dinsdag 19/01/16 om 20u, vrijdag 22/01/16 om 20u en donderdag 28/01/16 om 20u. De opleiding wordt verzorgd door de heer Van Eenoo - Het Vlaams Kruis Jabbeke.

Wij nodigen graag de voorzitter en de secretaris van elke vereniging hiervoor uit. In voorkomend geval kunt u zich laten vertegenwoordigen door een medeverantwoordelijke van de vereniging. Om organisatorische redenen is de inschrijving beperkt tot een dertigtal deelnemers per sessie. Inschrijven kan via het gemeentehuis (dienst onthaal - gemeentehuis@jabbeke.be - tel. 050/81 02 11).

Hebt u vragen, dan kunt u steeds terecht bij de projectverantwoordelijke, de heer Stefaan Desmedt (jeugddienst@jabbeke.be - tel. 050/81 01 54).

Voor de door de gemeente geplaatste AED verwijzen wij graag naar deze link. Er bestaat ook een gemeentelijke subsidiëring ten behoeve van verenigingen die een bijkomend toestel wensen te voorzien (subsidie).(laatst gewijzigd:8-1-2016)
Nieuws /