PREVENTIETIPS OPDAT HET FEEST NIET IN EEN DRAMA EINDIGT
De eindejaarstfeesten zijn in aantocht. Gezellig samenzijn met familie of vrienden, wat animatie met als afsluiter vuurwerk en een wensballon.

Het afsteken van vuurwerk en oplaten van wensballonnen zijn al eeuwenlange tradities die de jongste jaren alleen maar in populariteit toenemen. Het gevolg hiervan is dat het aantal ongevallen met deze producten stijgt. Bij onoordeelkundig gebruik kan je zo niet alleen je eigen feest maar ook dat van andere mensen letterlijk verknallen.

Het afsteken van (feest)vuurwerk en het oplaten van wensballonnen, is niet zonder gevaar. De grootste risico's bij vuurwerk zijn dat het ontplofbare en zeer brandbare producten zijn. De grootste risico's voor het oplaten van wensballonnen zijn brandgevaar en de risico's voor de luchtvaart.

Om u zo goed mogelijk als mogelijk in te lichten over de gevaren, kunt u preventietips terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie:(laatst gewijzigd:16-12-2015)
Nieuws /