WAAKZAAMHEIDSFASE HITTE EN OZON VAN START
Het met momenten prachtige lenteweer laat hopen op een mooie zomer. Een prachtige zomer heeft ook een 'schaduwzijde': hete dagen gaan vaak gepaard met ozonpieken. De hitte kan aanleiding geven tot huiduitslag, uitdroging, hittekrampen, uitputting en zelfs een hitteslag. Veel ozon in de lucht kan leiden tot kortademigheid, oog- en keelirritatie en hoofdpijn. Voor gevoelige personen, zoals baby’s, kleine kinderen, ouderen en chronisch zieken, kunnen de problemen nog veel ernstiger zijn.

Na de zware hittegolf van 2003 hebben de overheden in België samen een “Hittegolf- en ozonpiekenplan” opgesteld, om zo goed mogelijk de gezondheidsrisico’s te vermijden of te beperken. In dit plan start jaarlijks de waakzaamheidsfase van 15 mei tot 30 september. In deze waakzaamheidsfase worden de actuele en voorspelde gemiddelde minimum- (18°C) en maximumtemperatuur (30°C) en de ozonconcentraties nauwkeurig opgevolgd. Bij overschrijding van vooropgestelde drempelwaarden wordt overgegaan naar de waarschuwingsfase of, indien de situatie zo ernstig is, de alarmfase.

Meer informatie over de gevaren van en wat te doen bij een hittegolf en ozonpieken kunt u alvast via onderstaande publicatie vinden:(laatst gewijzigd:30-6-2015)
Nieuws /