(NIEUWE) SYMBOLEN HERKENNEN KAN LEVENS REDDEN
Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, waarvan de helft met kinderen. De nieuwe gevaarsymbolen kennen is de beste preventie. Om alles duidelijker te maken, zijn deze symbolen voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen over de hele wereld.

ONTDEK DE NIEUWE SYMBOLEN

Chemische huishoudproducten zoals was-, vaatwas- en schoonmaakmiddelen, javel, producten voor vloeronderhoud, ontstoppers, lijmen en verven, lakken, white spirit, afbijtmiddelen, luchtverfrissers, ontgeurders en ongedierte- en onkruidbestrijdingsmiddelen krijgen een nieuw etiket.

Op de nieuwe etiketten zullen nieuwe gevarenpictogrammen, gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden staan die meer informatie geven over hoe u gevaarlijke producten veilig kan gebruiken zonder schade aan uw gezondheid of het milieu toe te brengen of zonder bijvoorbeeld een brand of een ontploffing te veroorzaken.

Fabrikanten en verdelers hebben nog een overgangsperiode gekregen tot 1 juni 2017. U kan daardoor gedurende een periode de oude en nieuwe etiketten nog naast elkaar tegenkomen in de winkel.

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

De gevaaraanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen geven toelichting bij de pictogrammen. De gevaaraanduidingen beschrijven de ernst (bijvoorbeeld zeer giftig of schadelijk) en de omstandigheden waarin gevaren kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door huidcontact of inademing).

De veiligheidsaanbevelingen geven aan hoe u een product moet gebruiken om de risico’s te beperken (bijvoorbeeld door beschermende handschoenen te dragen).

Er worden ook twee signaalwoorden geïntroduceerd; gevaar voor de gevaarlijkste producten en waarschuwing voor de minder gevaarlijke producten.

9 LEVENSREDDENDE TIPS

Bescherm uzelf en uw kinderen

  1. Lees het etiket! Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op.
  2. Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik!
  3. Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen of gebruik een kinderslot.
  4. Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke producten gebruikt worden.
  5. Draag aangepaste bescherming (masker, handschoenen,…).
  6. Verlucht goed en werk met een open raam als u binnen met gevaarlijke producten werkt.
  7. Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten werkt.
  8. Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
  9. Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.

WELKE PRODUCTEN KRIJGEN EEN NIEUW ETIKET?

Chemische huishoudproducten zoals was-, vaatwas- en schoonmaakmiddelen, ontvetters, javel, producten voor vloeronderhoud, ontstoppers, lijmen en verven, lakken, white spirit, afbijtmiddelen, luchtverfrissers, ontgeurders en ongedierte- en onkruidbestrijdingsmiddelen.

Bekijk hier de lijst met nieuwe symbolen.(laatst gewijzigd:22-6-2015)
Nieuws /