WEST-VLAAMSE GEMEENTEN ENGAGEREN ZICH VOOR MINDER CO2
Op woensdag 3 juni ondertekenen nog eens 32 West-Vlaamse gemeenten, onder impuls van WVI en de Provincie West-Vlaanderen, het Burgemeestersconvenant. Hiermee verbinden ze zich er toe 20 % minder CO2 op hun grondgebied uit te stoten tegen 2020. Dit kan door in te zetten op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie.

Het engagement is niet vrijblijvend. Door de opmaak van een inventaris van CO2-uitstoot op hun grondgebied, de zogenaamde nulmeting, en een doordacht actieplan moet aangetoond worden dat het doel tegen 2020 bereikt wordt. Een tweejaarlijkse rapportering over de activiteiten garandeert de opvolging van het project.

Het Burgemeestersconvenant is door de Europese Unie in het leven geroepen om de lokale ambities op vlak van energie en klimaat kracht bij te zetten. Het past binnen de Europese doelstelling om tegen 2020 20 % minder CO2 uit te stoten, 20 % minder energie te verbruiken en 20 % van het totale energiegebruik uit hernieuwbare bronnen halen.

Klimaatverandering in West-Vlaanderen

Klimaatverandering heeft ook in West-Vlaanderen heel wat gevolgen. Dat blijkt uit het wetenschappelijk Klimaateffectschetsboek dat in 2012 werd opgemaakt in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het gaat dan onder meer over de stijging van de zeespiegel, watertekorten, wateroverlast, verzilting, toename van erosie, grotere kans op overstromingen, meer hittestress enz. Klimaatverandering is bovendien geen verhaal dat zich enkel in de toekomst afspeelt. Nu reeds zijn de effecten voelbaar.

De 32 West-Vlaamse gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekenen op 3 juni Het merendeel van de steden en gemeenten kiest ervoor om met een aantal samen te werken aan het project. Op die manier zijn onder leiding van WVI 5 groepen gevormd, die elk een geografisch geheel vormen:

  • Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen: Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke
  • Verbindingsgebied Kust-Houtland: De Haan, Ichtegem en Oudenburg
  • Van Zee tot Ijzer: De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne
  • Klimaatoverleg Midwest: Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene
  • Klimaatsteden Ieper en Poperinge
  • Koksijde en Moorslede werken op eigen initiatief.

In het verleden ondertekenden de 13 gemeenten uit de Leiedalregio (Zuid-West-Vlaanderen) en de steden Oostende, Roeselare en Brugge het convenant al. Zo komt het aantal West-Vlaamse gemeenten dat het convenant ondertekent op 48. Dit betekent 75 %. Hiermee is West-Vlaanderen één van de koplopers binnen Europa.

Nu reeds heel wat acties door steden en gemeenten

Steden en gemeenten nemen nu al heel wat acties die kunnen passen in het duurzaam energieactieplan. Er wordt dus niet vanaf nul gestart. Vaak gebeurt dit echter nog niet altijd onder de noemer 'klimaat' of wordt niet zo naar buiten gebracht. Bijvoorbeeld de promotie van duurzaam bouwen (isolatie, hernieuwbare energie, enz.), het verlenen van een goedkope energielening, het energetisch renoveren van het gemeentelijk patrimonium, het investeren in fietsinfrastructuur en het promoten van fietsverkeer, het promoten van autodelen enz.

Dat bewezen de besturen reeds op 1 december 2014, toen nagenoeg alle West-Vlaamse steden en gemeenten een engagementsverklaring voor een beter lokaal klimaatbeleid met Provincie en WVI aangingen. Daarmee erkenden de gemeenten en steden hun rol in het klimaatverhaal, beloofden ze hiervoor samen te werken met burgers, bedrijven, verenigingen enz. en gaven ze aan concrete acties op te zetten om verdere klimaatverandering tegen te gaan en zich aan te passen aan wat zich nu al voordoet.

Niet enkel goed voor het milieu

Inzetten op energie en klimaat levert niet enkel iets op voor het milieu. Door actie te ondernemen wordt ervoor gezorgd dat de energiefactuur betaalbaar blijft. Er worden daarenboven jobs gecreëerd die de lokale economie versterken. Bovendien wordt op die manier gewerkt aan meer energieonafhankelijkheid. Dat werd afgelopen winter heel duidelijk met het dreigend energietekort en bijhorend afschakelplan.(laatst gewijzigd:5-6-2015)
Nieuws /