IN MEMORIAM MARCEL CLICTEUR - GEMEENTESECRETARIS 1953-1987
Het gemeentebestuur verneemt het overlijden op 28 mei van ere-gemeentesecretaris Marcel Clicteur. Marcel begon zijn loopbaan in 1947 bij de gemeente in het kader van de naoorlogse ravitaillering. Vanaf 1953 was hij gemeentesecretaris van Stalhille en vanaf 1959 van Jabbeke. Hij bleef in het ambt na de fusie van gemeenten tot aan zijn pensioen in 1987.

In zijn afscheidsrede voor de gemeenteraad op 27 juli 1987 verwees toenmalig burgemeester Erik Gheeraert naar de grote verdienste en de sterke persoonlijkheid van Marcel Clicteur. Hij nam de leiding in de gemeente op als een realist, humorist en epicurist. Hij was een man van de praktijk en van het positieve denken. Hij werd door het bestuur geprezen omwille van zijn voorzichtige kundigheid, de unieke bezieling en het flegma waarmee hij zijn ambt uitoefende.

Hij was ook na zijn pensioen een voortrekker in het kader van de Federatie van de gemeentesecretarissen. In Jabbeke was Marcel gekend als organist en als jarenlange bezieler van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.

Marcel Clicteur werd 87 jaar oud.

Onze oprechte deelneming gaat naar zijn echtgenote Godelieve, zijn kinderen, kleinkinderen en familie.

De uitvaart gaat door op donderdag 4 juni om 10u in de sint-Blasiuskerk te Jabbeke.


(pentekening van wijlen Wilfried Roels)(laatst gewijzigd:2-6-2015)
Nieuws /