PROJECT METER-/PETERSCHAP WANDEL- EN FIETSROUTES VAN START




Jabbeke telt zeven officiële wandel- en fietsroutes : Permekepad, Baekelandtpad, Nachtegaalpad, Ter Wallepad, Blauwe Torenpad, Permeke Achterna en de Romain Maesroute. Deze lusvormige routes die de recreant op een aangename manier kennis laat maken met de mooiste plekjes in Jabbeke, vormen sinds 2009 (2012 voor de Romain Maesroute) een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk toeristisch aanbod.

Om de kwaliteit van deze recreatieve routes blijvend te kunnen garanderen, doet de gemeente sinds dit voorjaar ook een beroep op vrijwillige meters of peters. Bovenop het onderhoudswerk dat regelmatig door de gemeentearbeiders wordt uitgevoerd, is het de bedoeling dat deze meters/peters nog eens de routes controleren op gebreken en dit dan vanuit het oogpunt van de recreant. Naast de realisatie van de routes op het terrein vraagt het onderhoud van de aangebrachte bewegwijzering immers ook de nodige aandacht.

Wat houdt het meter-/peterschap precies in?

Eén tot twee maal per werkjaar wordt een meter/peter uitgenodigd om de controlebeurt van haar/zijn route uit te voeren. Na de controle meldt de meter/peter aan de technische dienst van de gemeente de eventuele mankementen (vb. paal staat scheef, wegwijzer verdwenen, wegdek beschadigd...). Om deze controles uit de voeren, krijgen de meters en peters kaartmateriaal van de te controleren routes en formulieren om opmerkingen te noteren.

Op donderdag 23 april 2015 kwamen 5 enthousiaste vrijwilligers tijdens een startvergadering met het gemeentebestuur samen om het project “meter-/peterschap van de Jabbeekse wandel- en fietsroutes” definitief op de rails te zetten en om praktische afspraken te maken omtrent het uitvoeren van de eerste controlebeurten.

Op de foto ziet u de kersverse meter Marie-Paule De Visch en de nieuwbakken peters Ronald De Brabander, Eddy Decorte, Johan Haegeman en Bertrand Verschaeve, omringd door de schepenen Isabelle Louis (Toerisme) en Geert Deprée (Sport) en de bevoegde medewerkers van de diensten Toerisme en Gemeentewerken.

Interesse?

Bent u een regelmatige fietser of wandelaar en ziet u het zitten om één of meerdere routes te controleren? Geef ons dan een seintje via e-mail naar gemeentehuis@jabbeke.be en wij nemen contact met je op.



(laatst gewijzigd:24-4-2015)
Nieuws /