TOELICHTING GELDIGHEID RIJBEWIJZEN VAN VÓÓR 1989
Als gevolg van de berichtgeving in de media over de geldigheid van oude rijbewijzen, uitgereikt vóór 1 januari 1989, wordt enige toelichting verschaft.

De rijbewijzen in kwestie zijn nog steeds geldig (tot 2033). Er kan zich evenwel een probleem voordoen voor bepaalde geldige categorieën die op dit rijbewijs niet als dusdanig zijn aangeduid (vb. destijds kreeg een houder van categorie B automatisch categorie A) maar waarvan hij wel degelijk houder is. Het is hierom dat artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs de gelijkwaardigheid van de oude modellen en het huidige model van rijbewijs bepaalt.

Nochtans, indien het rijbewijs beschadigd is of indien de foto niet meer gelijkend is (wat met een rijbewijs van meer dan 26 jaar mogelijk is), moet men een vernieuwing van het rijbewijs aanvragen, overeenkomstig artikel 50 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Het huidige model (bankkaartformaat) wordt geldig gemaakt voor een beperkte administratieve duur vanaf de hernieuwing. Deze beperkte geldigheid garandeert een verhoogt respect voor deze zaken (duurzaamheid van het materiaal en gelijkenis met de foto).

Vanaf 2033 zal enkel het huidig model nog geldig zijn.(laatst gewijzigd:20-4-2015)
Nieuws /