KERNCIJFERS 2018 - STATISTISCH OVERZICHT VAN BELGIË
De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie biedt een statistisch overzicht aan van België, zodat in een oogopslag de voornaamste evoluties kunnen bekeken worden in wat er aan basisgegevens beschikbaar is.

'Kerncijfers 2018' bestrijkt vele domeinen: landbouw, bevolking, werkgelegenheid, armoede, inkomen, economie en ondernemingen, mobiliteit en vervoer, vastgoed,.. De opsomming alleen al toont hoe breed de waaier van aangeboden statistieken wel is. Tevens werd België in een Europees perspectief gesteld.

Over elk onderwerp is uiteraard veel meer beschikbaar via www.statbel.fgov.be.

Hier kunt u de digitale versie van Kerncijfers 2018 consulteren.(laatst gewijzigd:4-12-2018)
Nieuws /