NATIONALE DAG TEGEN WONINGINBRAKEN - VOOR 1 DAG NIET
Inbraken blijven de grootste vorm van criminaliteit in België. In 2014 werden 71.753 inbraken gemeld aan de politie. Om dit fenomeen tegen te gaan, hebben de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de provincies, politiezones, gemeenten en burgers zich verenigd tijdens de eerste nationale dag tegen woninginbraken: 1 dag niet.

Met 350 initiatieven was deze eerste editie, die op 11 december 2014 werd georganiseerd, een echt succes.

Jan Jambon, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken: "De actiedag ‘1 dag niet’ had als doel de algemene waakzaamheid aan te wakkeren en te laten zien dat je met eenvoudige en goedkope maatregelen een woning al heel wat veiliger kan maken."

Dit doel werd bereikt dankzij de 350 preventie-initiatieven van buurtverenigingen, buurtinformatienetwerken, politie- en preventiediensten, beveiligingsondernemingen, organisaties en individuele burgers. 312 gemeenten over heel België hebben deelgenomen.

De preventieacties waren zeer divers: preventieavonden, huis-aan-huisbezoeken, FIPA-diefstallen in woningen, artikels in de gemeentelijke infokranten, Facebook-groepen, ‘wijkkijken’ met de wijkagent en buurtbewoners, burendrinks, ‘broodzakken’-acties, hondenwandelingen, affiche- en flyeracties, gemeentelijke informatiestand,enzovoort.

En ook al was de vermindering van het aantal inbraken op de dag zelf geen doelstelling op zich, aangezien de campagne verschillende weken liep, toch werd op 11 december 2014 een lichte daling vastgesteld: 196 feiten, ten opzichte van 251 feiten in 2013. (bron: Federale Politie).

Naar aanleiding van het succes van deze eerste editie hebben alle partners besloten het avontuur ‘1 dag niet’ in 2015 te herhalen onder coördinatie van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

Philip Willekens, Directeur-generaal, FOD Binnenlandse Zaken: "De datum voor 2015 wordt vastgelegd op vrijdag 13 november 2015, zowel in België als in Nederland. Dit tijdstip valt samen met de periode van de donkere maanden. De ideale gelegenheid om de burgers te sensibiliseren voor sociale waakzaamheid en woningbeveiliging. De sensibiliseringsacties zullen evenwel plaatsvinden gedurende heel de week van 9 tot 15 november om de organisatie te vergemakkelijken en iedereen de mogelijkheid te bieden deel te nemen."

Jan Jambon: "Ik wil aan iedereen een hele warme oproep doen om ook dit jaar opnieuw zoveel mogelijk initiatieven te nemen. Zo maken wij met z’n allen van de editie van 2015 een nog groter succes dan vorig jaar."(laatst gewijzigd:29-6-2015)
Nieuws /