ZET GEEN PUBLICITEIT OP HET OPENBAAR DOMEIN!
Bij de gemeente komen geregeld klachten binnen betreffende reclame- en aanwijzingsborden voor verenigingen en manifestaties, zonder toelating geplaatst op het openbaar domein van de gemeente.

Er is een vaste beleidslijn om geen vergunning te geven voor publicitaire, aankondigings- of andere borden op het openbaar domein. Dit is soms verkeersonveilig en meestal erg ontsierend.

De plaatsing zonder vergunning is een overtreding van artikel 25 van het gemeentelijk sanctiereglement.

Uit noodzaak wordt door het gemeentepersoneel geregeld overgegaan tot de ambtshalve wegname van op het openbaar domein geplaatste borden.

De gemeente ondersteunt aankondigingen voor manifestaties en verenigingen via de vaste gemeentelijke communicatiemiddelen:

  • Opname van de activiteit in de activiteitenkalender, maandelijks aan huis verspreid
  • Opname van de activiteit op de website van de gemeente
  • Het opmaken van banners en de plaatsing op de gemeentelijke aankondigingsborden


(laatst gewijzigd:4-9-2014)
Nieuws /