CERTIFIËRING JABBEKE CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) heeft verklaard dat de gemeente Jabbeke voldoet aan de door de stuurgroep GDI-Vlaanderen opgelegde criteria voor initiële validatie van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) binnen het eigen grondgebied.

Overeenkomstig artikel 16 van het CRAB-decreet van 8 mei 2009 beheert de gemeente Jabbeke vanaf 19 juni 2014 de adresgegevens op haar grondgebied volledig autonoom.WAT IS HET CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND?

Ongeveer 80% van alle gegevens die door een lokaal bestuur worden bijgehouden bevat adresinformatie. Als we deze adressen op een kaart kunnen positioneren, kunnen we ook de bijbehorende informatie op kaart tonen en beter analyseren. Met dit in het achterhoofd werd een aantal jaren geleden gestart met de inventarisatie van alle adressen in Vlaanderen. Informatie uit het Rijksregister, de kadastrale legger en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) werden door AGIV verzameld in het CRAB (Centraal Referentie Adressenbestand). Naast de huisnummers en de straatnamen bevat dit bestand ook de juiste geografische locatie (in de vorm van xy-coördinaten) van de adressen.

Met CRAB wou Vlaanderen een:
  • kwalitatieve adressendatabank uitbouwen, die actueel, volledig en correct is
  • waarbij ook de historiek van adressen kan bijgehouden worden
  • die het mogelijk maakt om informatie op basis van adres te combineren en uit te wisselen
  • die uniform en gebiedsdekkend is voor heel Vlaanderen
  • die geo-analyses mogelijk maakt omdat alle adressen ook op kaart gelokaliseerd zijn
  • en dat juridisch verankerd is dmv het CRAB-decreet, en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten
Op 1 juli 2009 werd het 'decreet betreffende het Centraal Referentie Adressenbestand' bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Op 1 juni 2011 trad het CRAB-decreet in werking. Hiermee werd het ook de eerste (geografische) authentieke gegevensbron in Vlaanderen.

Het CRAB is dus een databank die een lijst bevat met alle straatnamen van België en de huisnummers in Vlaanderen en hun ligging.

Wat het CRAB bijzonder maakt is dat het ook de positie van deze adressen bevat. Meer bepaald wordt van elk van de 2,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen een xy-coördinaat opgeslagen die de ligging bepalen op de kaart.

Meer informatie over het CRAB kunt u vinden via de website van AGIV.(laatst gewijzigd:25-6-2014)
Nieuws /