INZAMELING BESTRIJDINGSMIDDELEN - ZONDER IS GEZONDER

Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen.Werk daarom preventief en gebruik geen pesticiden meer om groen en verhardingen te onderhouden:
  • Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp of laat de tuin, het park, het terras of plein zo ontwerpen dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
  • Gebruik alternatieven. In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  • Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je in de rubriek Pesticiden gebruiken.
Restjes en lege verpakkingen van pesticiden kunt u onderbrengen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Dit geldt ook voor restanten van producten die u al lang niet meer gebruikt en die vergeten in een hoekje staan. Alle lege verpakkingen en overschotten kunt u naar de KGA-inzamelplaats brengen naar het containerpark.

Consulteer hier de website 'zonder is gezonder'(laatst gewijzigd:31-3-2014)
Nieuws /